lördag 23 mars 2013

Hmmm... du uppmärksammar väl Earth hour???

Jag och Carro, min kollega på Memelie uppmärksammar självklart Earth Hour och släcker ljuset ikväll... du är väl med?

Eller hade du kanske glömt?

Klockan 20.30 ikväll släcks ljuset för att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar, och därigenom uppmärksamma och skapa ett engagemang i frågan. Earth Hour är inte en energisparkampanj.

Miljörörelsens engagemang har hittills varit mycket viktigt för att lyfta klimatfrågan till världens ledare och sätta press på dem. De globala klimatförhandlingarnas långsamhet visar med all önskvärd tydlighet att det är viktigt att vi globalt fortsätter att sätta tryck på våra makthavare.

Ju fler som deltar i Earth Hour och släcker ljuset, desto starkare blir signalen till politikerna. WWF gör utvärderingar av antalet deltagare i efterhand genom olika kanaler och undersökningsinstitut, så ditt deltagande är viktigt och kommer att märkas!

Så nu har du tid att ladda upp med värmeljus och göra det riktigt mysigt och snart är det dags.

Klick!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar